Patenttihakemuksien laadinta ja hoito

Keksintöjen uutuustutkimukset

On hyvä selvittää keksinnön uutuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun keksinnön lähin tunnettu tekniikka on tiedossa, voidaan keksinnön patentoitavuus arvioida. Näin päätös patenttihakemuksen jättämisestä tehdään realistiselta pohjalta ja patenttihakemus voidaan laatia siten, että se tukee mahdollisimman hyvin keksinnön patentointia.

Aloitamme uutuustutkimuksen identifioimalla keksinnön oleelliset piirteet, minkä jälkeen samojen piirteiden yhdistelmiä etsitään eri maiden patenttijulkaisuista ja mahdollisesti muista julkaisuista. Uutuustutkimuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan asiakkaan aiempaa tietoa, minkä pohjalta haetaan relevantteja julkaisuja käyttäen apuna patenttiluokituksia, avainsanoja ja patenttiviittauksia.

Patenttisalkun hallinta

Haitallisten patenttien mitätöiminen

Patenttiloukkauksiin liittyvien selvitysten laadinta

Uusien patenttijulkaisujen seuranta

Teknisten ratkaisujen käytettävyystutkimukset

Alakohtaisten patenttitilanneselvitysten laatiminen